บรรยากาศการฝึกอบรมของศูนย์ฝึกการพยาบาลฉุกเฉิน

 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

การฝึกปฏิบัติการฟื้นคืนชีพให้กับบุคลากรทางสาธารณสุข

 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

9 พฤศจิกายน และ 14 ธันวาคม 2556  ณ สวนวชิระเบญจทัศ(สวนรถไฟ)