ทรัพยากร
ผลของการประคบแผลฝีเย็บหลังคลอดด้วยผ้าอนามัยชุบน้ำเกลือเย็นและผ้าอนมัยชุบนำ้สะอาดเย็น ต่อการลดความเจ็บปวดและการบวมของฝีเย็บ / สุพาพร ปรารมย์และคณะ /Vว86ป25ฉ.1 2558
Bib 13399146613
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ
ยกเลิก