ทรัพยากร
การทำนายการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยแบบประเมิน เพศ อายุ และประเภทของการแน่นหน้าอกPREDICTION OF CORONARY ARTERY DISEASE WITH THE ASSESSMENT TOOL OF GENDER AGE AND TYPE OF CHESTPAIN / ปชาณัฎฐ์ ตันติโกสุม /Vว.13 ป.29 ฉ.3 2558
Bib 13399147291
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ
ยกเลิก