เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  กิติศักดิ์ ไกรจันทร์,ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์ และสกาวรัตน์ ไกรจันทร์
 ชื่อเรื่อง 
รูปแบบการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนเป็นฐาน การเรียนรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม กรณีศึกษา ชุมชนสามคี ต.ตลาด อ.เมือง จ. มหาสารคาม
 เลขเรียก  Vว86ป25ฉ.1 2558
 หัวเรื่อง  การบูรณาการวิจัย 0ชุมชนเป็นฐานการเรียน 0สุขภาพผู้สูงอายุ
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข : Nursing journal of the Ministry of public health [(Vว86ป25ฉ.1 2558 Volume 25 Number 1 c.1 c.1)]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รูปแบบการบูรณาการ..
Bib 13399146612

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.