เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  วริสากรณ์ ทองสอาดและสาวิตรี ทยานศิลป์
 ชื่อเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถของหลานวัยรุ่นในการเป็นทีพึ่งพิงให้ปู่ยาตายาย
 เลขเรียก  Vว08ป.14ฉ.1 2558
 หัวเรื่อง  วัยรุ่น --ความสามารถในการเป็นที่พึ่งพิง
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ [(Vว08ป.14ฉ.1 2556 Volume 14 Number 1 ํYear 2558 c.1 c.1)]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ปัจจัยที่มีอิทธิพ..
Bib 13399146616

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.