เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  กฤษณา พุทธวงศ์,จิราพร เกศพิชญวัฒนา
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมการจัดการอาการ ร่วมกับการปฏิบัติสมาธิต่อคุณถาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 เลขเรียก  Vว08ป.14ฉ.1 2558
 หัวเรื่อง  การจัดการอาการ --การปฏิบัติสมาธิ --คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ 0--ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ [(Vว08ป.14ฉ.1 2556 Volume 14 Number 1 ํYear 2558 c.1 c.1)]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมการจั..
Bib 13399146617

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.