เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  นฤมล จันทร์สุข, อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์, ปทีป เมธาคุณวุฒิ
 ชื่อเรื่อง 
รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของวิทยาลัยพยาบาล
 เลขเรียก  Vว01v.7n.1 2557
 หัวเรื่อง  ปแบบและกลยุทธ์ -- องค์การแห่งการเรียนรู้ --วิทยาลัยพยาบาล -- A model and strategies -- learning organization --Nursing Colleges
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการพยาบาลและการศึกษา : Journal of Nursing and Education [(Vว01v.7n.4 2557 Vว.01 ป.7 ฉ.4 (ต.ค-ธ.ค 2557) c.1)]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รูปแบบและกลยุทธ์ก..
Bib 13399146628

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.