เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  สุกิจ ทองพิลา, ประไพจิตร โสมภีร์
 ชื่อเรื่อง 
ประสิทธิผลโปรแกรมพั ฒนาจิตเพื่อลดความเครียดในนิสิตพยาบาล ที่เตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น1ของสภาการการพยาบาล
 เลขเรียก  Vว01v.7n.42557
 หัวเรื่อง  โปรแกรมพัฒนาจิต --ความเครียด --นิสิตพยาบาล
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการพยาบาลและการศึกษา : Journal of Nursing and Education [(Vว01v.7n.4 2557 Vว.01 ป.7 ฉ.4 (ต.ค-ธ.ค 2557) c.1)]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ประสิทธิผลโปรแกรม..
Bib 13399146629

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.