เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
๕ โรคร้ายคร่าชีวิตคนไทย อันดับ ๑ มะเร็ง
   เอื้อมพร สกุลแก้ว..บรรณาธิการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QZ อ-ห 
๕ โรคร้ายคร่าชีวิตคนไทย อันดับ ๔ โรคหลอดเลือดสมอง
   เอื้อมพร สกุลแก้ว..บรรณาธิการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WL อ-ห 
๕ โรคร้ายคร่าชีวิตคนไทย อันดับ ๕ โรคไต
   เอื้อมพร สกุลแก้ว..บรรณาธิการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WJ อ-ห 
๕ โรคร้ายคร่าชีวิตคนไทย โรคหัวใจ ๒
   เอื้อมพร สกุลแก้ว..บรรณาธิการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WG อ-ห 
๕๐ ปีวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
   ธนพร แย้มสุดา ,บรรณาธิการ / 2561
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ08 ห516 2561 
๖ ทศวรรษ ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช..
   กาญจนา ศิริเจริญวงศ์,บรรณาธิการ / 2557
   หนังสือ ที่ ห้องซ่อม(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
08 ห111 2557 
๗ทศวรรษ แห่งการเป็นผู้นำ ๒๔๘๙-๒๕๕๙
   สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W22l293จ2559 
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ วังน้อยพนมยงค์ มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน เดิน - วิ่งด้วยใจให้อุปกรณ์กีฬา เชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS จ291 
“It Doesnt Require Much Effort Once You Get to Know Them”: Certified Nursing Assistants Views of Communication in Long-Term Care
   Christen G. Page, MS/CCC-SLP; Graham D. Rowles, PhD / 2559
    เป็นบทความวารสาร
Vอ.09 v.42 n.4 (April 2016) 
“Its a Long-Term Process”: Description of Daily Family Life When a Child Has a Feeding Disorder
   Hayley Henrikson Estrem, Suzanne M. Thoyre, Kathleen A. Knafl, Britt Frisk Pados, Marcia Van Riper / 2561
    เป็นบทความวารสาร
Vอ.11 v.32 n.4 (July-August 2018) 
“Playing for Bragging Rights”: A Qualitative Study of Students Perceptions of Gamification
   Nancy P. Wingo, PhD Cathy C. Roche, PhD, RN; Natalie Baker, DNP, CRNP, FAANP; Donna Dunn, PhD, CNM, FNP-BC; Matthew Jennings, MEd; Lisa Pair, DNP, WHNP-BC; DAnn Somerall, DNP, CRNP, FNP-BC; William E. Somerall Jr., MD, MAEd; Tracie White, DNP, CRNP, ACNP-BC; James H. Willig, MD, MSPH / 2562
    เป็นบทความวารสาร
Vอ.21 v.58 n.2 (Feb 2019) 
“ผู้ป่วยที่มองไม่เห็น” ญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม..
   ชยุตรา สุทธิลักษณ์* อัจฉรา อุไรเลิศ เนตรดาว ชัชวาลย์ ศุภรันยา เทพนิมิตร / 2562
    เป็นบทความวารสาร
Vว.70 ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 [1566]   [แสดง 12/31312 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.