เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เด็กไทยใครว่าโง่ เปลี่ยนการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ทันโลก..
   ทักษิณ ชินวัตร และคณะ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB ท338ด 
เตรียมกายใจสู่วัยสูงอายุ
   โสภาพรรณ รัตนัย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WT ส984 
เตรียมตัวครูสู่การประกันคุณภาพ
   ชาตรี สำราญ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB ช 514 ต 
เตรียมตัวเตรียมใจก่อนไปผ่าตัด
   พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WO พ526ต 
เตรียมตัวเตรียมใจก่อนไปผ่าตัด/พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ
   พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WO179 พ526ต 2555 
เตรียมตัวเป็นแม่
   โสภาพรรณ รัตนัย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WQ ส86ต 
เตรียมตัวเป็นแม่*
   อินไซด์ กรุ๊ป
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WQ อ35ต 
เตรียมสอบ IELTS
   สุทิน พูลสวัสดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE ส779ต 
เตรียมสอบ IELTS (CD)
   สุทิน พูลสวัสดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
CD01 ส779ต 
เตรียมสอบ TOEFL*
   R.C. BROWN
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE R616ต 
เตะสุดชีวิต
   สาทิส อินทรกำแหง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QT ส636ก 
เติมธาตุไฟ...ไล่หวัด
   สุภาภรณ์ ปิติพร / 2559
    เป็นบทความวารสาร
Vว.103 ป.38 ฉ.445 (พฤษภาคม 2559) 
เตือนใจ ให้จำ = The book of success
   เชีย, ริชาร์ด
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PN ช759ต 
เต้นรำในความมืด
   วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
รส ว489ส 
เต้านม : โรคต้องรู้และการดูแลรักษา
   กนกอร บุญพิทักษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WP ก125ต 
เต้านม : โรคต้องรู้และการดูแลรักษา
   กนกอร บุญพิทักษ์ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WP840 ก125ต 2555 
เทคนิคการค้นคว้า การเก็บความ และการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อเขียนรายงานและผลงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนที่เป็นรูปธรรม..
   วัลลภ สวัสดิวัลลภ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Z ว445 
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ*
   สงัด อุทรานันท์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB ส12ท 
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์..
   บูรชัย ศิริมหาสาคร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
LB บ738ท 
เทคนิคการจัดทำ Job description บนพื้นฐานของ Competency และ KPI
   ณรงค์วิทย์ แสนทอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HF ณ242ท 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 [1678]   [แสดง 20/33544 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.