เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่Subject จำนวนทรัพยากร
: ความนับถือตนเอง Self-esteem จิตตปัญญาศึกษา Contemplative education เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น Sex instr 1
: มาตรฐานการบริการด้านกายภาพบ าบัด ,ความพึงพอใจ 1
:การสูงวัยอย่างประสบความสําเร็จ ,PRECEDE PROCEED, สังคมและเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุในชุมชน 1
:ความรู้/ แรงจูงใจ/ การรับรู้/ พฤติกรรมควบคุมความดันโลหิต/ ระดับความดันโลหิต 1
A case study approach to nursing home placement: Smooth and difficult cases and implications for nur 1
A Comparison of Learning, Retention, and Transfer of Rescue Skills in Health Professions Students 1
A correlation study of social network usage among health care students 1
A Cross-Sectional Survey Family Schizophrenia Depression Anxiety 1
A discursive look at large bodies--implications for discursive approaches in nursing and health rese 1
A Health-Related Quality of Life Measure for Older Adolescents With Asthma: Child Health Survey for 1
A Heuristic for Knowledge-As-Action 1
A Meta-Analysis of Preterm Infant Massage: An Ancient Practice With Contemporary Applications. 1
A Middle-Range Theory for Diabetes Self-management Mastery. 1
A Novel Noninvasive Device to Assess Sympathetic Nervous System Function in Patients With Heart Fail 1
A Pilot Study Interprofessional Graduate Education Team Development 1
A Qualitative Study of Factors Influencing Thai Women with Breast Cancer to Use 1
A Systematic Review of the Experience of Using Second Life in the Education of Undergraduate Nurses. 1
A Systematic Review: The Utility of the Revised Version of the Score for Neonatal Acute Physiology A 1
A Virtual Childhood Obesity Collaborative: Satisfaction With Online Continuing Education. 1
Abortifacient Agents, Nonsteroidal 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [449]   [แสดง 20/8969 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.