เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่Subject จำนวนทรัพยากร
7การสื่อสาร 1
7สุขภาพจิต 1
9-Item Patient Health Questionnaire Type 2 Diabetes 1
: Slack Inc., 2012 1
: การนวด การนวดรักษา นวดแผนไทย ผู้ป่วยระบบประสาท ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง 1
: กิจกรรมจําาลองสถานการณ์เสมือนจริง, รายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 1
: คลินิกวาร์ฟาริน การให้คำแนะนำโดยเภสัชกร ูแผลลัพธ์ทางคลินิก 1
: ความนับถือตนเอง Self-esteem จิตตปัญญาศึกษา Contemplative education เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น Sex instr 1
: ปริมาณแสงที่น้อยที่สุดที่ก่อให้เกิดรอยแดง ความเข้มของสีผิว อัลตราไวโอเลตบีช่วงคลื่นแคบ 1
: มาตรฐานการบริการด้านกายภาพบ าบัด ,ความพึงพอใจ 1
:การสูงวัยอย่างประสบความสําเร็จ ,PRECEDE PROCEED, สังคมและเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุในชุมชน 1
:ความรู้/ แรงจูงใจ/ การรับรู้/ พฤติกรรมควบคุมความดันโลหิต/ ระดับความดันโลหิต 1
A case study approach to nursing home placement: Smooth and difficult cases and implications for nur 1
A Comparison of Learning, Retention, and Transfer of Rescue Skills in Health Professions Students 1
A correlation study of social network usage among health care students 1
A Cross-Sectional Survey Family Schizophrenia Depression Anxiety 1
A discursive look at large bodies--implications for discursive approaches in nursing and health rese 1
A Health-Related Quality of Life Measure for Older Adolescents With Asthma: Child Health Survey for 1
A Heuristic for Knowledge-As-Action 1
A Meta-Analysis of Preterm Infant Massage: An Ancient Practice With Contemporary Applications. 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [538]   [แสดง 20/10757 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.