เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
21st century skills : learning for life in our times
   Trilling, Bernie. / 2009
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LA217.2 T829T 2009 
21st century skills : rethinking how students learn
    / 2010
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1134 T971 2010 
21st century skills:Learning for life in our times
   Trilling, Bernie.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LA T829T 
21st century skills:Learning for life in our times (CD)
   Trilling, Bernie.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
CD04 
21st century skills:Learning for life in our times/Bernie Trilling and Charles Fadel
   Trilling, Bernie. / 2009
   CD-ROM ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
CD04 
21st century skills:Rethinking how students learn
   Bellanca, James (Editors).
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB T971 
23 กพ 45 เกลือแร่เพื่อสุขภาพ,ฟันปลอมคร่อมรากฟัน,สับปะรด
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Vท 
25 ข้อที่ไม่ควรผิดพลาดสำหรับครูยุคใหม่
   ORANGE CAROLYN
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
LB O63ข 
25 คำถามเมื่อลูกเรียนอนุบาล
   กุลยา ตันติผลาชีวะ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS ก728ย 
25 ปี เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
   มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV ย318 
25 ปีการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
AY ย316 
25 เคล็ดลับระงับโรค = The secrets people who never get sick
   สโตน, จีน.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WB ส177ย 
25 เคล็ดลับระงับโรค = The secrets people who never get sick /Gene Stone
   สโตน, จีน. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WB305 ส177ย 2555 
2546แผนรณรงค์สร้างสุขภาพ2003
   กองสุขภาพ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
อ11 01/15 
2562 รัฐาบาลไทยควรทำ 2 เรื่องใหญ่ เพื่อลดทุกขภาวะของประชาชน..
   ประเวศ วะสี / 2561
    เป็นบทความวารสาร
Vว.103 ป.40 ฉ.469 (พ.ค.2561ป ) 
25ข้อที่ไม่ควรผิดพลาดสำหรับครูยุคใหม่
   ORANGE CAROLYN
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB ค63ย 
280 วันเพื่อครรภ์คุณภาพ*
   สต็อปปาร์ด มิเรียม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WQ ส14ส 
29 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5 ก.ย. 2550
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ01 ส747ม 
29 โรคอันตราย อันเป็นผลจากภาวะโลกร้อน
   พิสุทธิพร ฉ่ำใจ ; คณะบรรณาธิการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA ร924 
2กุมพาพันธ์วันนักประดิษฐ์ 2545
   สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ08 01 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [1665]   [แสดง 20/33296 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.