เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ : LEARNING DISABILITIES
   ผดุง อารยะวิญญู
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB ผ179ด 
เด็กปัญญาเลิศ*
   ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS ด45ด 
เด็กป่วยและการพยาบาล
   ศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY159 ศ17ด 
เด็กป่วยและการพยาบาล*
   ศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
WY159 ศ17ด 
เด็กพิเศษ ช่วยได้ไม่ยาก
   นภัทร พุกกะณะสุต / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
ครอบครัวและความสัมพันธ์ เด็กออทิสติก 
เด็กวอนสอนผู้ใหญ่
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
HQ ท945ด 
เด็กวิทยาการก้าวหน้า 2*
   ประพุทธ ศิริปุณย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
WS ป17ด 
เด็กสาวจากดาวใส
   Spinelli, Jerry
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
นป S575ด 
เด็กออทิสติกเด็กสมาธิสั้น
   นิชรา เรืองดารกานนท์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS น-ด 
เด็กเตี้ยปัญหาสุขภาพที่มากกว่าความสูง
   ประไพ เดชคำรณ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
Vว.103 ป.38 ฉ.454 ก.พ.2560 
เด็กไทย
   โรงพยาบาลเด็ก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GV ร925ด 
เด็กไทยใครว่าโง่ เปลี่ยนการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ทันโลก..
   ทักษิณ ชินวัตร และคณะ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB ท338ด 
เตรียมกายใจสู่วัยสูงอายุ
   โสภาพรรณ รัตนัย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WT ส984 
เตรียมตัวครูสู่การประกันคุณภาพ
   ชาตรี สำราญ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB ช 514 ต 
เตรียมตัวเตรียมใจก่อนไปผ่าตัด
   พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WO พ526ต 
เตรียมตัวเตรียมใจก่อนไปผ่าตัด/พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ
   พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WO179 พ526ต 2555 
เตรียมตัวเป็นแม่
   โสภาพรรณ รัตนัย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WQ ส86ต 
เตรียมตัวเป็นแม่*
   อินไซด์ กรุ๊ป
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WQ อ35ต 
เตรียมสอบ IELTS
   สุทิน พูลสวัสดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE ส779ต 
เตรียมสอบ IELTS (CD)
   สุทิน พูลสวัสดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
CD01 ส779ต 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 [1675]   [แสดง 20/33491 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.