เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ได้อย่างไม่ต้องเสียอย่าง
   โควี่,สตีเฟนอาร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BF ค976ด 
ไตรภูมิกถา ฉบับรัชกาลที่ 9 = Traibhumikatha Buddhist cosmology: the illustrated King Rama IX edition
    / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BQ1029.T5 ต944ตร 2555 
ไตรภูมิกถา ฉบับรัชกาลที่ 9 =|bTraibhumikatha Buddhist cosmology : the illustrated King Rama IX edition /|cม.ร.ว. จักรรถ จิตรพงศ์ และ ปรีชา เถาทอง, ที่..
    / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BQ1029.T5 ต944ตร2555 
ไตเทียมในเด็ก
   อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
WJ อ252ต 
ไทย-อังกฤษ-อังกฤษ-ไทย : กับสำนวนคำวลีและประโยคสำนวนคำเต็ม เล่ม 2 = Thai-English, English-Thai : idioms, phrases and sentences with full meanings..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE ว242ท 
ไทยคลิปอาร์ต ชุด เบญจรงค์ 1 (cd-rom)
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
CD ท931 
ไทยคลิปอาร์ต ชุด เบญจรงค์ 2
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
CD ท931 
ไทยศึกษา หน่วยที่ 1-7
   สุโขทัยธรรมาธิราช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
GT ส747ท 
ไทยศึกษา หน่วยที่ 1-7*
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GT ส747ท 
ไทยศึกษา หน่วยที่ 12-15*
   สุโขทัยธรรมาธิราช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
GT ส747ท 
ไทยศึกษา หน่วยที่ 6-11*
   สุโขทัยธรรมาธิราช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GT ส747ท 
ไทยศึกษา หน่วยที่ 8-15
   สุโขทัยธรรมาธิราช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
GT ส747ท 
ไทยศึกษา หน่วยที่ 8-15*
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GT ส747ท 
ไทยศึกษา:การใช้ภาษา หน่วยที่ 1-15*
   สุโขทัยธรรมาธิราช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
GT ส747ท 
ไทยศึกษา:อารยธรรม หน่วยที่ 1-5*
   สุโขทัยธรรมาธิราช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
GT ส747ท 
ไทยศึกษา:อารยธรรม หน่วยที่ 6-11*
   สุโขทัยธรรมาธิราช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
GT ส747ท 
ไทยไภษัชยนิพนธ์ : ฉบับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ = Thai journal of pharmacy (CPE)..
    / 2561
   วารสารฉบับปัจจุบัน ที่ วารสาร(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วารสาร 
ไทเทยิ่น ต้นแบบผู้สูงอายุรวมพลังสร้างสังคมสุขภาวะ
   คมชัดลึก อังคารที่ 22 มี.ค. 2559 หน้า 11 / 2560
    เป็นบทความวารสาร
Vว.13ธ. ป.17 ฉ.97 พ.ค.-มิ.ย. 2560 
ไบโอ - สเปคตรรัม*
   สุรพล รักปทุม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WN ส845บ 
ไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์ : ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา = Bioactive peptide :pharmacological activity ..
   นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QU68 น431บ 2559 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 [1594]   [แสดง 20/31869 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.