เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เส้นทางสู่โรงพยาบาลคุณภาพของโรงพยาบาลเอกชน
   สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WX ส181ส 
เส้นทางใหม่ของการอุดมศึกษาไทย*
   ปทีป เมธาคุณวุฒิ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB ป153ร 
เส้นประสาทสมองและก้านสมองเชิงประยุกต์
   บุษบา ปันยารชุน / 2558
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WL330 บ675ส 2558 
เส้นสิบ
   ป.พระงาม และคณะ / 2562
    เป็นบทความวารสาร
Vว.103 ปีที่ 41 ฉบับที่ 483 (ก.ค. 2562) 
เหตุการณ์ทางการเมืองตั้งแต่พ.ศ 2575 - 2519
   ประณต นันทิยะกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC ป365ห 
เหตุการณ์ธรณีพิบัติจากคลื่นสึนามิ 26 ธันวาคม 2547
   กรมศิลปากร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GE ศ528ท 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางวิสัญญีในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา..
   ธิดารัตน์ อริยานุชิตกุล,กิตติมา คนชาญ / 2561
    เป็นบทความวารสาร
Vว.24ร. ป.40 ฉ.2 พ.ค.-ส.ค. 2561 
เหตุเกิดที่ขอนแก่น : เมื่อโรงพยาบาลพลาดแต่คนไข้ให้พร
   สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค)
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WX ห661 
เหลียวมองประสบการณ์ การกระจายอำนาจที่ประเทศฟิลปปินส์..
   กุลสมบูรณ์ บ.ก.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA ห299 
เหลียวหลัง..แลหน้า ขุนพลการศึกษาไทย
   กวี รังสิวรารักษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LA ก325ห 
เหี้ย ห่า และสารพัดสัตว์
   ชาตรีเฉลิม ยุคล, หม่อมเจ้า
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
รส ช514ห 
เห็ดหลินจือตัวแทนแห่งฟ้าสมุนไพรเพื่อชีวิตและสุขภาพ (แพทย์แผนจีน)..
   ภาสกิจ วัณนาวิบูล / 2562
    เป็นบทความวารสาร
Vว.103 ปีที่ 41 ฉบับที่ 482 (มิถุนายน 2562) 
เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ เล่ม 1
   วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS ว666อ 
เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ
   วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
DS586 ว666อ 2553 
เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ เล่ม 2
   วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS ว666อ 
เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ เล่ม 3
   วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS ว666อ 
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของสมอง : การแปลผลโดยการจำแนกรูปแบบภาพรังสี..
   อุทัยรศมิ์ เชื่อมรัตนกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WL อ822อ 
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหัวใจและหลอดเลือด = Cardiovascular computed tomography..
   ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์, บรรณาธิการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WG อ879 
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหัวใจและหลอดเลือด = Cardiovascular computed tomography ..
    / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WG141.5.T6 อ879 2554 
เอกลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพ
   นันทนา น้ำฝน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY16 น115อ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 [1666]   [แสดง 20/33305 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.