Union Library Management - Version 5.7+IV::l::Union Library Management - Version 5.7+IV

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 809 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กระทรวงสาธารณสุข
ผลการค้นหา เลขเรียก
"พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาสังคม" รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อการ..
   กระทรวงสาธารณสุข
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LB ส881ร 
100ปี สุขภาพจิตและจิตเวช พ.ศ. 2432-2532
   กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM ก218ร 
120 ปีสุขภาพจิตไทย พ.ศ. 2432-2552
   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ08 ก169ห 
60 ปีที่ก้าวผ่าน......สู่ปัจจุบันที่ยั่งยืน
   สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกกกระทรวงสาธารณสุข
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ08 ส691 
90 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี การแสดงผลงานนวัตกรร..
   กระทรวงสาธารณสุข
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ08 ก218 
90 ปีการสาธารณสุขไทยเพื่อคนไทยสุขภาพดี
   กระทรวงสาธารณสุข
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
อ08 ก218ก 
90 ปีการสาธารณสุขไทยเพื่อคนไทยสุขภาพดี (CD)
   กระทรวงสาธารณสุข
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
CD10 ก218 
MANAGEMENT OF TUBERCULOSIS MODIFIED WHO MODULES OF MANAGING ..
   กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WF 151 
proceeding การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการนำเสนอผลงานกา..
   วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB ว-p 
WORK BOOK MANAGEMENT OF TUBERCULOSIS MODIFIED WHO MODULES OF..
   กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WF 151 
กร ทัพพะรังสี หนึ่งปีกับการพัฒนาสาธารณสุข
   กระทรวงสาธารณสุข
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ08 01 
กรณีศึกษา ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิว..
   นวาตี ปะดอมะ / 2555
   กรณีศึกษา ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
กรณีศึกษา น352ก 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [68]   [แสดง 12/809 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.