Union Library Management - Version 5.7+IV::l::Union Library Management - Version 5.7+IV

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 9 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ธงชัย สันติวงษ์
ผลการค้นหา เลขเรียก
"องค์การและการจัดการ" ทันสมัยยุคโลกาภิวัตน์
   ธงชัย สันติวงษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
HD ธ117อ 
การบริหารงานบุคคล
   ธงชัย สันติวงษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HF ธ117ก 
การบริหารงานบุคคล *
   ธงชัย สันติวงษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF ธ117ก 
การบริหารงานบุคคล *
   ธงชัย สันติวงษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF ธ117ก 
การวางแผน*
   ธงชัย สันติวงษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
HD ธ117ก 
ทฤษฎีองค์การและการออกแบบ
   ธงชัย สันติวงษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HD ธ394ท 
พฤดิกรรมองค์การ
   ธงชัย สันติวงษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
HF ธ12พ 
พฤติกรรมองค์การ
   ธงชัย สันติวงษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF ธ117พ 
พฤติกรรมองค์การ*
   ธงชัย สันติวงษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
HF ธ117พ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 9/9 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.