การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

9 พฤศจิกายน และ 14 ธันวาคม 2556  ณ สวนวชิระเบญจทัศ(สวนรถไฟ)
ภาพกิจกรรม

การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนขึ้น ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 และ

14 ธันวาคม 2556  ณ สวน วชิรเบ็ญจทัศ (สวนไฟ)

“เรารู้เขารอด เขารู้เรารอด”

 

“คนพร้อม ทีมพร้อม”

หลากหลายกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์

          ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

มาเป็นครอบครัว

มาเดี่ยว

มาคู่